Trasa

28.02.2012 17:43

Praha – Abu Dhabi – Liwa – Marreb Hill – Mezaira – Jebel Hafit- Al Ain – Hatta Heritage Village – Hatta Pools- Kalba – Fujairah – Badiyah – Dibba – Sharjah – Sharjah Desert Park – Dubaj – Abu Dhabi - Praha