Trasa

21.03.2012 21:03

Praha - Vídeň - Larnaka - Limassol - Kourion - Petra tou Romiou - Paphos - Akamas - Choirokoitia - Lefkosia - Kykkos - Archangelos - Agios Nikolaos tis Stegis - Paphos - Larnaka - Vídeň - Praha